Varný řád
Pravidla soutěže Guláš Cup Zlín 2017

Varný řád

1. Vaříme ze 3 kg základní suroviny (jako např. maso, klobása, brambory, sója,...).
2. Požadované množství je 30 porcí po 100g + 2dcl šťávy - od pořadatele dostane každý tým svou výdejní naběračku, aby byly všechny vydané porce stejné.
3. Na vaření se používá vlastní trojnožka, kotlík.
4. Každý tým si přinese vlastní suroviny, vlastní pracovní nářadí(sekyrku, nože, vařečky).
5. Povoleno vařit pouze na otevřeném ohni(ohniště), nebo v kotlinách. Zákaz používání jakýchkoliv jiných tepelných zdrojů.
6. Soutěžní tým se musí skládat z minimálně 2 členů.
7. Závaznou přihlášku týmu je nutno předat nejpozději do 15.5.2017 do 12:00 
v Pivnici Rychlý drak, Jakub Holčík, 776 111 228, jakub@dnesnevarim.cz.
8. Startovné na tým je 300kč, nutno zaplatit současně se závaznou přihláškou.
9. Sraz přihlášených soutěžících a losování varných míst je v sobotu 3.6.2017 v 11:00. 
Zahájení vaření od 12:00, ukončení 18:00.
10. Komise složená z 5ti komisařů určí vítěze na základě anonymní degustace (18:00-18:45).
11. Hodnotí se body od 10 do 1, kdy 10 bodů je maximum na každého člena komise v dané kategorii (barva guláše, vůně guláše, kvalita masa/hlavní suroviny/, vzhled porce, chuť guláše). Body z každé kategorie daného vzorku se sečtou (body celkem) a nahlásí předsedovi komise (takto učiní všech 5 porotců). To znamená, že tým může získat maximálně 50 bodů od každého člena komise, celkem tedy 250 bodů. Při shodném počtu bodů rozhoduje počet bodů u položky chuť guláše.
12. Pečivo, nádobí na degustaci i dřevo dodá pořadatel akce.